Jak powstaje głos?

 

Głos ludzki powstaje przy współudziale szeregu narządów anatomicznych:

- krtań z umieszczonymi w niej strunami głosowymi

- oskrzela, tchawica i płuca wraz z mięśniami brzucha, mięśniami dna miednicy i przeponą

- jama gardłowa i jama nosowa wspólnie zwane nasadą

- język, zęby, wargi, podniebienie

 

Wbrew powszechnemu przekonaniu strumień powietrza nie jest wypychany przez przeponę podczas śpiewania. Powietrze jest wdychane przy pomocy przepony i wydychane przy pomocy mięśni brzucha i mięśni dna miednicy, jak przy normalnym oddychaniu. Ruchy przepony są niezależne od woli człowieka. Przepona oddziela klatkę piersiową od jamy brzusznej, a jej ruchy możliwe są dzięki mięśniom brzucha, mięśniom międzyżebrowym i mięśniom grzbietu. Wysokość dźwięku jest kontrolowana przez struny głosowe.

 

źródło: www.wikipedia.pl